A Consellería do Mar, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, volvéu a conceder unha axuda para a Vixilancia da confraría, para o período comprendido entre xullo de 2023 e xuño de 2024. A cantidade concedida ascende a 69.482,40€, divididos en duas anualidades. Dita cantidade é financiada nun 70% polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).