A Consellería do Mar, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, concedéu unha axuda de 4.280€ para a adquisición de dúas traspaletas que axuden a mellorar o movemento da mercancía nos puntos de control de marisqueo a pé os días de actividade.

Trátase dun proxecto colectivo financiado nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca que axudará a unha mellor movilidade e seguridade no traballo exercido polas persoas encargadas das diferentes liñas dos puntos de control.