A confraría de pescadores San Telmo de Pontevedra e ENCE asinaron de novo un convenio dentro da III Convocatoria do Programa Marco de Responsabilidade Social Corporativa de ENCE. O proxecto, denominado «Control e renovación dos recursos marisqueiros no fondo da Ría de Pontevedra-ENCE 2019», pretende reforzar a protección dos recursos marisqueiros coa financiación dos costes laboráis de dous dos gardapescas da entidade, ademáis da adquisición dun vehículo de apoio á vixilancia. Ademáis preténdese a renovación biolóxica do recurso coa sembra de un millón e medio de exemplares de cría de ameixa babosa. Asimesmo incídense no reforzo da capacidade administrativa da confraría. A aportación por parte de ENCE é de 60.000,00€, repartidos en dous pagos de 30.000,00€ que se farán efectivos coa xustificación dos gastos orzamentados.