A Consellería do Mar, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, concedéu una axuda á Confraría San Telmo para a rexeneración do banco marisqueiro dos Aguillóns. A cuantía da axuda é de 12.000 € e servíu para a semente de 750.000 unidades de ameixa babosa en dito banco. Estes proxectos de rexeneración permiten mellorar a productividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de producción, ademáis de contribuir a unha mellor xestión e conservación sustentable dos recursos mariños.