A Confraría San Telmo disporá dun novo furgón isotermo para o transporte do bivalvo grazas a unha axuda a través dos Grupos de Acción Costeira. A axuda concedida ascende a 19.238,77€, dos que o 85% son financiados polo FEMP. O novo vehículo incorpora a novidade de ser o primeiro vehículo híbrido da entidade, dentro do impulso en prol do cuidado do medioambente que está a tomar a confraría. Coa disposición deste furgón axilizarase o traslado do bivalvo, reducíndose os períodos de espera dos mariscadores así como mellorando o tratamento do producto.